Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

“Laden=parkeren betekent in essentie dat alle vormen van laden in de openbare ruimte qua exploitatie gelijk wordt gesteld aan de exploitatie van parkeren.” 

“De gemeenten Breda en Tilburg zijn gestart met verduurzaming van een blok woningen aan de hand van de Slimme Wijken Aanpak. Die is door Enexis-dochter Enpuls ontwikkeld. De aanpak biedt gemeenten de mogelijkheid een start te maken met groepen bewoners voor een collectieve wijkaanpak.”

"De Transitievisies Warmte (TVW) verschijnen inmiddels bij bosjes in de Nederlandse gemeenten. En dat is heel goed nieuws, want het laat zien dat in de meeste gemeenten inmiddels goed wordt nagedacht over hoe de gemeente voor zich ziet dat zij overgaat naar duurzame energie."

“Uit een door Berenschot gevalideerd rapport blijkt dat de CO2-reductiedoelstelling voor 2030 haalbaar is met 1,7 miljoen hybride verwarmingssystemen.”

Anke van Hal, hoogleraar Duurzaam Bouwen bij het Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship aan de Nyenrode Business Universiteit, verzorgt op 14 oktober tijdens de Gemeentedag Energietransitie op de Vakbeurs Energie de keynote speech. In een kort interview licht ze alvast een tipje van de sluier op.

Expertise partner RVO organiseert zelf de komende weken óók weer de nodige kennissessies. Niet te missen voor hen die het aangaat!

Een Vento ultra-lagetemperatuurradiator verwarmt uw woning met de laagste watertemperaturen, dus zuiniger, zonder dat u aan warmtecomfort moet inboeten.

Wilt u als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf uw bedrijf verduurzamen en heeft u daarbij hulp nodig? Vanaf 1 oktober 2021 is er een subsidieregeling: Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM).